Co chroni nas na drodze?

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dzięki wynalezieniu samochodu pod koniec XIX wieku, a następnie rozwijaniu tego środka transportu, dziś możemy pokonywać znaczne odległości w dość szybkim czasie.
Tam jednak, gdzie pojawia się duża prędkość, tam również pojawiają się zagrożenia.
Tak samo, jak w samym samochodzie posiadamy np. pasy bezpieczeństwa, tak nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile urządzeń mających chronić nasze życie i zdrowie mijamy, podróżując samochodem albo od jak wielu poważniejszych uszkodzeń ustrzegły nas bariery drogowe.
Te urządzenia noszą nazwę znaki brd.

Czym właściwie są znaki brd?

Noszą one nazwę Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i dzielą się na kilka następujących kategorii.

Optyka ruchu

Najbardziej rozległa kategoria, w której znajdziemy niezwykle istotne słupki i tablice prowadzące, bez których poruszanie się po drogach wydaje się wręcz niewykonalne. Oprócz wyżej wymienionych również słupki krawędziowe i przeszkodowe, a także tablice rozdzielające.

Pikietaż

W tej kategorii znajdziemy słupki kilometrowe i hektometrowe. Umieszczane są one na odcinku drogi, na którym zastosowano słupki prowadzące, jak również na drogach wojewódzkich i krajowych.
Znaki hektometrowe dzielimy również na U-7 i U-8. U-7 są używane, aby oznaczyć przebieg drogi i aby wskazać jej kilometraż, od początku do końca; U-8 natomiast, aby uściślić przebieg trasy oraz ułatwić lokalizację zdarzeń drogowych i elementów składowych drogi.

Oznaczenie obiektów w skrajni

Skrajnia drogi to wolna przestrzeń znajdująca się pod i nad jezdnią, oraz np. nad awaryjnymi pasami. Obiekty znajdujące się w owej skrajni powinny być bardzo wyraźnie oznaczone, najczęściej możemy takie poznać po ukośnych czarno-żółtych pasach.

Zabezpieczenie pojazdów i pieszych

Jak wskazuje nazwa, znajdziemy bardzo oczywiste przykłady, bez których jednak ciężko dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie. Urządzenia te to: progi zwalniające i podrzutowe, ogrodzenia, lustra drogowe, a także słupki blokujące.

Informacje i ostrzeganie kierujących

Pomoc dla kierujących w tym wypadku stanowi sygnalizator wiatru, który informuje go o warunkach wietrznych na odcinku drogi, który go czeka czy znaki drogowe zmiennej treści, które mogą go informować o możliwości wystąpienia trudnych warunków pogodowych.

Zamykanie dróg dla ruchu

Do tej kategorii należy tylko jedno urządzenie zwane rogatkami. Rogatki najczęściej spotykamy na przejazdach kolejowych, kiedy są zamykane w trakcie przejazdu pociągu i otwierane po jego odjeździe.

Zabezpieczenia robót

Zgodnie z nazwą urządzenia te mają ochraniać zarówno osoby pracujące przy pracach wykonywanych w pobliżu, jak i na samych drogach, jak i osoby, które się nimi poruszają.
Należą do nich np. zapory drogowe, pachołki czy taśmy.

Nadzór

W ostatniej już kategorii znajdziemy urządzenia sygnalizacyjne i tarcze. Możemy, je często zaobserwować podróżując pociągiem. Mają ona informować maszynistę o ewentualnych zagrożeniach i dają możliwość odpowiedniego dostosowania prędkości, gdy o takim zagrożeniu zostanie poinformowany.